ბუღალტრული მომსახურება

ჩვენი პროფესიონალი ბუღალტრებისაგან დაკომპლექტებული გუნდი გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს კანონმდებლობის  გათვალისწინებით. ბუღალტრული მომსახურების აუთსორსზე გატანა  თავიდან აგარიდებთ ისეთ პროცესებს, როგორიცაა პროფესიონალი კადრების რეკრუტინგი და საშუალებას მოგცემთ მეტად ფოკუსირდეთ თქვენი ბიზნესის ძირითად საქმიანობაზე.

ჩვენ გთავაზობთ ბუღალტრული სერვისის სრულ მომსახურებას რაც მოიცავს: ინფორმაციის ბუღალტრულ პროგრამაში გატარებას, საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარებასა და საგადასახადო/საბუღალტრო მიმართულებით კონსულტაციებს.

ინფორმაციის ბუღალტრულ პროგრამაში გატარება;

საბუღალტრო პროგრამაში მოხდება მიმდინარე ხარჯებისა თუ შემოსავლების აღრიცხვა ბუღალტრული სტანდარტების დაცვით.

საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება;

ჩვენ შევავსებთ ყოველთვიურ თუ ყოვეწლიურ დეკლარაციებს, რომელიც სრულ შესაბამისობაში იქნება საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან.

კონსულტაცია საგადასახადო და საბუღალტრო საქმიანობაში.

საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი გუნდი გაგიწევთ საგადასახადო თუ საბუღალტრო საკითხებში კონსულტაციას.