საუკეთესო ფინანსური ანგარიშგება

საუკეთესო ფინანსური ანგარიშგება

ევროკავშირის, მსოფლიო ბანკისა და ა(ა)იპ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერი ეროვნული ფონდის ერთობლივი პროექტში გამოვლინდება საქართველოში საუკეთესო ფინანსური ანგარიშგების მქონე კომპანიები. Cresco Consulting-იც მონაწილეობას იღებს საუკეთესო კომპანიების გამოვლენაში.

Finchannel.com

Forbes.ge