სიახლეები

Cresco Consulting

ალბათ ხშირად გსმენიათ, რომ თანამედროვე სამყაროში ინფორმაცია ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული აქტივია. დღეს ბიზნესისთვის მისაღები გადაწყვეტილებების რაოდენობა და მრავალფეროვნება სულ უფრო და უფრო სწრაფად იზრდება. ყოველდღიურად ბიზნესის მენეჯერებს უწევთ ადაპტირდნენ ბაზრის ახალ მოთხოვნებთან და რეგულაციებთან. ნებისმიერი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა საკითხის გარშემო სათანადო ინფორმაციის ქონა და ანალიზი. მისი...

თუ ამ ტექსტს კითხულობთ, ესეიგი გაინტერესებთ, რას გულისხმობს აუდიტის პროცესის მხარდაჭერა და რაში შეიძლება გამოგადგეთ.   აუდიტის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გამჭვირვალობისა  და კაპიტალის ბაზრების განვითარებისთვის. მოგეხსენებათ, 2016 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მიიღო კანონმდებლობა, რომელმაც მსხვილ და საშუალო ორგანიზაციებს დააკისრა აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება, რისი...

COVID-19-ის პანდემიამ არაერთი სირთულისა და გამოწვევის წინაშე დააყენა გლობალური ეკონომიკა და ის ჯერ კიდევ ახალ სტანდარტებსა და მიდგომებს ამკვირდებს ბიზნესსა თუ ცხოვრების სხვა სფეროებში. მიუხედავად ამისა, პანდემია არ არის 21-ე საუკუნის ერთადერთი გამოწვევა. მოგეხსენებათ, წინ სწრაფი და განუსაზღვრელი ტექნოლოგიური ცვლილებებია მოსალოდნელი.  სწორედ ამიტომ, თანამედროვე სამყაროში...

საქართველოს ბანკი ახალი ინიციატივის ფარგლებში ქალბატონებს იწვევს ონლაინ შეხვედრების ციკლზე - „ქალები ბიზნესში“. მოხარული ვართ, რომ პირველ შეხვედრას ჩვენი პარტნიორი - ეკატერინე პაპიაშვილი გაუძღვება. ეკა გაგიზიარებთ საკუთარ გამოცდილებას, ისაუბრებს ბიზნესის სამართავად საჭირო ფინანსებზე,  ძირითად გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე. ამასთან, შეხვედრის ფარგლებში გაზიარებული იქნება „ლეო ინსტიტუტის“...

მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, კონკურსი - საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს მოსაპოვებლად, 2020 წელს მეორედ ჩატარდება. კონკურსი ფართოვდება და ახლა უფრო მეტ კომპანიას მოიცავს. 2020 წელს ის ღია იქნება საჯარო დაინტერესების მქონე ყველა პირისთვის (PIEs), რომელთა შორისაა A...

COVID19-ის პანდემიამ უპრეცედენტო გავლენა იქონია გლობალურ ეკონომიკაზე. სავარაუდოდ, კრიზისი მნიშვნელოვნად უარყოფით კვალს დატოვებს ეკონიმიკაზე, ბიზნესსა და მოქალაქეებზე. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის პიკი თითქმის გადავლილია, ეპიდემიოლოგები შემოდგომაზე მის უკან დაბრუნებას არ გამორიცხავენ. ჩვენ არ შეგვიძლია განვჭვრიტოთ ზუსტად თუ როგორი იქნება მომავალი, მაგრამ შეგვიძლია მოვემზადოთ მისთვის როგორიც არ უნდა იყოს ის. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თქვენი...

17 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში „საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის ჯილდო“ სამ საპრიზო კატეგორიაში გამარჯვებულ კომპანიებს წელს პირველად გადაეცათ. წელს კონკურსში მონაწილეობდნენ მხოლოდ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებული კომპანიები. 2020 წელს და მომდევნო პერიოდში კი კონკურსის ფარგლები გაფართოვდება. დაჯილდოების ცერემონიაზე 16 ნომინანტი კომპანია იყო წარმოდგენილი. გამარჯვებულები გახდნენ: კატეგორია                                                                    გამარჯვებული მსხვილი ფინანსური...

გთავაზობთ, Cresco Consulting-ისა და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ერთობლივი პრაქტიკული ტრენინგის კურსს მსს ფასს-ში(IFRS for SME). ინტენსიური სასწავლო კურსი განკუთვნილია მცირე და საშუალო ზომითი კატეგორიის კომპანიებისთვის. კურსი მოიცავს სტანდარტის როგორც თეორიული ნაწილის დეტალურ განხილვას, ასევე პრაქტიკულად ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებას. ჩვენი სასწავლო კურსი მსმენელს შესაძლებლობას მისცემს: •...

ევროკავშირის, მსოფლიო ბანკისა და ა(ა)იპ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერი ეროვნული ფონდის ერთობლივი პროექტში გამოვლინდება საქართველოში საუკეთესო ფინანსური ანგარიშგების მქონე კომპანიები. Cresco Consulting-იც მონაწილეობას იღებს საუკეთესო კომპანიების გამოვლენაში. Finchannel.com Forbes.ge ...

Cresco Consulting- ის პარტნიურმა ეკატერინე პაპიაშვილმა ჟიურის წევრის სახით მონაწეილეობა მიიღო ა(ა)იპ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის CIMA-ის პარტნიორობით ჩაატარებულ სტუდენტურ ოლიმპიადაში "ფინანსური ანგარიშგებაში, დაბეგვრაში და მმართველობით აღრიცხვაში 2019". BPN.ge ...