ტრენინგები

Cresco გთავაზობთ სტანდართულ ან თქვენს მოთხოვნებზე მორგებულ ტრენინგებს შემდეგ საკითხებში:

 

  • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (IFRS);
  • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (IFRS for SME);
  • კორპორაციული ფინანსები;
  • მენეჯერული აღრიცხვა;
  • ბიუჯეტირება;