მსს ფასს-ის (IFRS for SME) ტრენინგები

მსს ფასს-ის (IFRS for SME) ტრენინგები

2019 წლის შემოდგომაზე ჩატარდება კურსები მსს ფასს (IFRS for SME) ტრენინგები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

ტრენინგებს გაუძღვა ჩვენი პარტნიორი ეკატერინე პაპიაშვილი.

  • ეკატერინეს აქვს მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება აუდიტში, რეპორტინგსა და ფინანსებში. მისი ბიზნეს გამოცდილება მოიცავს აუდიტორულ, საბანკო და საკონსულტაციო სფეროებს;
  • ფლობს მანჩესტერის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს საოპერაციო კვლევებისა და რისკების ანალიზის განხრით;
  • ეკატერინე არის ACCA-ის წევრი;
  • ჩაბარებული აქვს CFA-ის ორი დონის გამოცდა;
  • დამთავრებული აქვს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი;
  • იგი ასევე გახლავთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი.

ტრენინგი ზუგდიდში: ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი

ტრენინგი ქუთაისში: ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი

ტრენინგი ახალციხეში: ფინ. ანარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი