ბიზნესგეგმის შექმნის მხარდაჭერა

თუ თქვენი ბიზნესი სტარტაპ ეტაპზეა, ან არსებული ბიზნესის გაფართოებას აპირებთ და გჭირდებათ დაფინანსების მოძიებაში მხარდაჭერა, ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებას შემდეგი მიმართულებებით:

 • ბიზნესგეგმის და საინვესტიციო Pitch Deck-ის მომზადება;
 • ფინანსური მოდელის მომზადება;
 • ბანკებთან მოლაპარაკების წარმოებაში მხარდაჭერა.

მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგება

თუ გაქვთ მე-3 ან მე-4 კატეგორიის ბიზნესი და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდტიის ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS)-ის მიერ მოთხოვნილი ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა გჭირდებათ, ჩვენ დაგეხმარებით მის სწორად შედგენასა და პორტალზე (Reportal) ატვირთვაში.

ფინანსური დიაგნოსტიკა

გაინტერესებთ რომელია თქვენს კომპანიაში ყველაზე მეტად და ნაკლებად მომგებიანი მიმართულება? რატომ არ ემთხვევა თქვენი ბიზნეს მიზნები ფაქტობრივ მონაცემებს?  რისი გაუმჯობესებაა შესაძლებელი ბიზნესის ეფექტურობის გასაზრდელად? ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად:

 • კომპანიის/პროდუქტების მომგებიანობის ანალიზი;
 • ხარჯების ეფექტურობის ანალიზი;
 • აქტივების მართვის ეფექტურობის შეფასება;
 • დაფინანსების სტრუქტურის ანალიზი;
 • ფინანსური კოეფიციენტების და KPI (Key Performance Indicators) ანალიზი;
 • ფულის მენეჯმენტის ეფექტურობის შეფასება;
 • ბიუჯეტისა და ფაქტობრივი მონაცემების ანალიზი.

ყოველთვიური რეპორტებისა და ანალიზის მომზადება

გსურთ, ყოველთვიურად პროფესიონალი ფინანსისტების გუნდმა გადახედოს თქვენს ფინანსურ მაჩვენებლებს? გაანალიზოს ინფორმაცია? წარგიდგინოთ თქვენზე მორგებული ყოველთვიური რეპორტები? ეს დაგეხმარებათ თვიურ ჭრილში დააკვირდეთ თქვენი ბიზნესის განვითარებას, გააკონტროლოთ მისი ეფექტურობა და აღმოაჩინოთ პოტენციური რისკები.

ფინანსური მენეჯმენტის აუთსორსი

თუ კომპანიიდან ისეთი არაძირითადი, დამხმარე პროცესების გატანა გსურთ, როგორიც შეიძლება იყოს ფინანსური მენეჯმენტი, რათა უფრო მეტად კონცენტრირდეთ თქვენი ბიზნესის ძირითად მიმართულებებზე და ამასთანავე, გსურთ წვდომა გქონდეთ მაღალი დონის პროფესიონალებზე, ჩვენი გუნდი გთავაზობთ ფინანსური მენეჯმენტის აუთსორსზე გამოტანას და შემდეგი პროცესების წარმართვას:

 • ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია და კონტროლების დანერგვა;
 • ფინანსური შედეგების ანალიზი;
 • ფულადი სახსრების მენეჯმენტი;
 • ფინანსური რისკების განსაზღვრა და მართვა;
 • საინვესტიციო და საკრედიტო გადაწყვეტილებების მიღება.

ფინანსური მოდელირება, ბიუჯეტირება

გთავაზობთ ფინანსური მოდელირებისა და ბიუჯეტერიების სერვისს, რაც მოგცემთ საშუალებას ეფექტურად დაგეგმოთ და აწარმოოთ თქვენი ბიზნეს პროცესები, წინასწარ განსაზღვროთ რისკები, მათი მასშტაბი და შესაბამისი თადარიგი დაიჭიროთ საკრედიტო რესურსების საჭიროების შემთხვევაში.

ბიზნესის ღირებულების შეფასება

თუ გაინტერესებთ გაიგოთ თქვენი ბიზნესის ღირებულება ან აპირებთ კომპანიის წილის შეძენას/გაყიდვას, ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს თქვენი ბიზნესის ღირებულებების შეფასებას.

ტრენინგები

ფინანსური ცოდნის გასაღრმავებლად ჩვენ გთავაზობთ თქვენს გუნდზე მორგებულ ტრენინგებს შემდეგი მიმართულებებით:

 • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (IFRS);
 • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (IFRS for SME);
 • კორპორაციული ფინანსები;
 • ბიუჯეტირება;
 • მენეჯერული აღრიცხვა.
Website3-08

ბუღალტრული მომსახურება

თუ გსურთ აუთსორსზე გაიტანოთ თქვენი კომპანიის ბუღალტერია და ამასთანავე, გსურთ კვალიფიციურ ბუღალტერთა გუნდის მომსახურება, ჩვენ გთავაზობთ სრულ სერვისს ამ მიმართულებით.