შპს ჯითი

მომსახურება
აუდიტის პროცესის მხარდაჭერა
პროექტის შესახებ

კრესკოს გუნდმა კომპანია ჯითი-ს 2017-2020 წლების აუდიტის ჩატარების პროცესში დაუჭირა მხარი. ჩვენ დავეხმარეთ კომპანიას:

  • წარმოებული ბუღალტერიის სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანაში;
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში;
  • განმარტებითი შენიშვნების მომზადებაში;

 

კომპანიის შესახებ

შპს ჯითი მომსახურებას უწევს უცხოურ კომპანიებს და სთავაზობს მათ ელექტრონულ საძიებო მომსახურებას. მისი მთავარი კლიენტი არის Shift Technologies Inc. შიფტი არის კალიფორნიაში, ქართველი ანტრეპრენორის, ირაკლი არეშიძის, მიერ დაფუძნებული კომპანია, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს მსუბუქი ავტომობილების გამყიდველებსა და მყიდველებს. შიფტი სულ რაღაც 5 წლის წინ მცირე ზომის სტარტაპი იყო, 2020 წლის ოქტომბრიდან კი, NASDAQ-ის ბირჟაზეა კოტირებული.

 

We Support Your Growth!