ვარდისუბნის მამულები

მომსახურება
Pitch Deck
 

მომსახურება

  • Pitch deck-ის მომზადება

პროექტის შესახებ

კრესკოს გუნდი ვარდისუბნის მამულების განვითარების საწყის ეტაპზე დაეხმარა პოტენციურ ინვესტორებთან წარსადგენი მასალის ეფექტურად შექმნაში. ჩვენ ვარდისუბნის ტურისტულ-რეკრეაციულ კომპლექსს გავუწიეთ მომსახურება, რომელიც მოიცავს:

  • ფინანსურ მოდელირებასა და პროგნოზირებას;
  • pitch deck-ის მომზადებას;
  • პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაციის შექმნას.

კომპანიის შესახებ

  • ვარდისუბნის მამულები კახეთის რეგიონში, კერძოდ, სოფელ ვარდისუბანში არსებული ტურისტულ-რეკრეაციული ცენტრია, სადაც მოწყობილია როგორც რესტორანი, ასევე მარანი. კომპანია უმეტესად ემსახურება ტურისტებს და ეწევა ქართული ავთენტური სამზარეულოსა და მეღვინეობის კულტურის პოპულარიზაციას.